หนังสือ

หนังสือ GAT แนะนํา ปี 2024 ติวเข้ม

หนังสือ GAT

หัวข้อแนะนำ

หนังสือ GAT การสอบเข้ามหาวิทยาลัยถือเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญของนักเรียนไทยทุกคน โดยในปัจจุบันมีการสอบหลายครั้งและหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการสอบ 9 วิชาสามัญ การสอบ ONET หรือการสอบ PAT ซึ่งหนึ่งในการสอบที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดคือ การสอบ GAT เพราะเป็นการสอบที่มีสัดส่วนคะแนนใน TCAS สูงสุดถึง 50%ในครั้งนี้เราจะมาอธิบายเบื้องต้นกันว่าการสอบ GAT คืออะไร และคะแนนการสอบ GAT มีไว้เพื่ออะไร รวมไปถึงข้อมูลวิธีการเลือกหนังสือเตรียม GAT ให้เหมาะกับการเตรียมตัวของแต่ละคน พร้อมจัด 10 อันดับ หนังสือ GAT ที่มีคุณภาพให้น้อง ๆ ได้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อหนังสือกัน โดยจะมีทั้งหนังสือสรุปเนื้อหา หนังสือตะลุยโจทย์ รวมไปถึงหนังสือที่ช่วยแนะเทคนิคในการสอบให้กับน้อง ๆ ด้วยครับ

หนังสือ GAT การสอบ GAT คืออะไร

หนังสือ GAT  การสอบ GAT หรือ General Aptitude Test คือการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป มีไว้เพื่อวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จตามหลักของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. โดยการสอบ GAT นี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า GAT เชื่อมโยง และส่วนที่ 2 คือความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่จะทดสอบความความสามารถด้านภาษาอังกฤษในทักษะต่าง ๆคะแนนการสอบ GAT นี้ มีไว้เพื่อยื่นผ่านระบบ TCAS สำหรับใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีสัดส่วนการใช้คะแนน GAT ที่แตกต่างกันไป โดยหลาย ๆ คณะนั้นสามารถใช้คะแนนส่วนนี้ได้ถึง 50% เรียกได้ว่ามากที่สุดในการสอบทุกประเภท การสอบ GAT จึงเป็นการสอบที่สำคัญและต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี

วิธีการเลือกหนังสือ GAT

หลังจากที่ทราบถึงความสำคัญของการสอบ GAT เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบที่จะมาถึงกันแล้ว เราขอแนะนำให้อ่านหนังสือเตรียมสอบเพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วน GAT เชื่อมโยงหรือว่าภาษาอังกฤษ ให้น้อง ๆ เลือกหนังสือเตรียมสอบได้เหมาะสมและอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.เลือกหนังสือ GAT ตามทักษะที่ต้องการติวเข้ม
อย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าการสอบ GAT นั้นประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ ก็คือ GAT เชื่อมโยงและ GAT ภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละคนก็ย่อมมีความถนัดที่แตกต่างกันไป ดังนั้นคำแนะนำของเราในการเลือกหนังสือเตรียมสอบก็คือ เลือกหนังสือในด้านที่เราต้องการติวเข้มครับ

GAT เชื่อมโยง

สำหรับ GAT ส่วนที่ 1 หรือ GAT เชื่อมโยง จะเป็นการสอบที่วัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ การคิดเชิงวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา สำหรับตัวโจทย์จะมีลักษณะเป็นบทความยาว 1-2 หน้ากระดาษจำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเราต้องสรุปความเชื่อมโยงของเนื้อหาในบทความและตอบให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยในข้อสอบจะให้ลักษณะความสัมพันธ์ของเนื้อหามา 3 แบบได้แก่ ส่งผลโดยตรง เป็นองค์ประกอบ มีผลยับยั้งหรือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยเนื่องจากบทความใน GAT เชื่อมโยงจะมีเพียงแค่ 2 เรื่องเท่านั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน ดังนั้นสิ่งสำคัญในการสอบส่วนนี้คือ ความสามารถในการอ่านบทความให้แตก ความคิดเชิงวิเคราะห์ และความละเอียด ซึ่งเราสามารถฝึกความสามารถส่วนนี้ได้จากฝึกทำแบบข้อสอบเก่าหลาย ๆ ครั้ง ดังนั้นคนที่ต้องการเน้นที่การสอบส่วนนี้ เราขอแนะนำให้เลือกหนังสือที่มีแบบฝึกหัดเยอะ ๆ ครับ

GAT ภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อสอบ GAT ที่เป็นส่วนภาษาอังกฤษ จะเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยจะประกอบด้วย 4 ส่วนคือ Speaking and Conversation (การสื่อสารโต้ตอบกันในสถานการณ์ต่างๆ), Vocabulary (คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ), Structure and Writing (ไวยากรณ์และการแบ่งโครงสร้างของประโยค) และ Reading Comprehension (ทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษ) ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้ว GAT ภาษาอังกฤษจะมีความยากมากกว่า GAT เชื่อมโยง ทำให้ส่วนใหญ่คะแนนของผู้เข้าสอบจะมีความแตกต่างกันตรงส่วนนี้ครับ

ดังนั้นในการเตรียมตัวสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เราต้องเพิ่มทั้งคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทักษะในการอ่านจับใจความและจดจำไวยากรณ์ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษให้ได้อย่างแม่นยำ สำหรับคนที่ต้องการเน้นในส่วนนี้ เราขอแนะนำให้เลือกหนังสือที่เจาะจงไปที่ GAT ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เพราะหนังสือเหล่านี้จะสอนเทคนิคการทำข้อสอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเดาคำศัพท์หรือการเดาบริบทของบทความ เพื่อให้การทำข้อสอบของเราเป็นไปได้ราบรื่นกว่าเดิมครับ

2.เลือกหนังสือ GAT ที่มีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกฝน

ไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในการเตรียมสอบก็คือ การฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ เพราะการทำข้อสอบเก่าจะทำให้เราเข้าใจรูปแบบของข้อสอบ เห็นภาพรวมของการสอบทั้งหมด สร้างความคุ้นชินและลดความกดดันในการทำข้อสอบจริง เข้าใจข้อผิดพลาดและจุดอ่อนของตัวเอง รวมถึงยังเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วย

ดังนั้นในการเลือกหนังสือเตรียมสอบ นอกจากหนังสือที่ช่วยสรุปและสอนเทคนิคในการทำข้อสอบแล้ว อย่าลืมเลือกหนังสือรวมข้อสอบเก่าหรือหนังสือรวมแบบฝึกหัดเพื่อมาฝึกทำด้วยตัวเองด้วย แม้ขั้นตอนการทบทวนด้วยการทำแบบฝึกหัดแบบนี้จะยากกว่าแบบอื่น ๆ และใช้เวลาทำค่อนข้างมาก แต่รับรองว่าเป็นวิธีที่เห็นผล และคุ้มค่าแน่นอนครับ  หนังสือ GAT